درباره هات تپ

هات تپ يا انشعاب گرم خطوط لوله

شرکت مهندسي هات تپ صنعت در سال 1392 با تکيه بر نيرو هاي متخصص و کار آزموده و با هدف انجام فعاليتهاي پژوهشي علمي، فني، مهندسي
و بازرسي و ارائه خدمات آموزشي در زمينه‌ بازرسي جوش و اجراي عمليات هات تپ و ساخت تجهيزات مربوطه تاسيس شد. انجام هات تپ تخصص گروه 
هات تپ صنعت مي باشد.
مقالات
اطلاعات تماس
تلفن: 09193837714
ايميل: info@hottapsanat.com
دستگاه هات تپ

پیشگام صنعت ابزار     تاريخ انتشار :
هات تپ در شرایط متفاوت خط لوله
هات تپ یا انشعاب گرم خطوط لوله در شرایط محیطی متفاوت و روی مختصات متفاوت خطوط لوله اقتضائات متفاوتی نیز خواهد داشت.
هات تپ خطوط لوله عبارتست از انجام انشعاب گرم روی خطوط لوله حاوی فشار سیال. در این نوع عملیات‌ها بدون هر گونه وقفه در جریان سیال عملیات انشعاب از لوله و ایجاد انشعاب جدید روی خطوط لوله موجود انجام می‌پذیرد. شرایط انجام عملیات هات تپ بسته به نوع عملیات وضعیت خط لوله، راستا و جهت لوله، ارتفاع یا عمق انجام عملیات هات تپ و نیز محل قرارگیری پرسنل اجرایی و تکنیسینهای مجری عملیات هات تپ تفاوت خواهد داشت و بنابراین تیم طراحی و مهندسی فنی عملیات هات تپ برای شرایط کاری مختلف موظف است دستورکارهای متفاوتی را تدوین و پیاده کند. طبیعتاً هر چه کار در شرایط دشوارتر و موقعیت خطیرتری انجام گیرد میزان حساسیت‌ها و تدابیر ایمنی و تضمین فنی باید دقیق‌تر و شفاف‌تر مشخص شوند. 
یکی از معیارهای تمایزگذاری انواع عملیات هات تپ موقعیت نقطه‌ای از خط لوله می‌باشد که عملیات روی آن انجام خواهد شد. اینکه عملیات هات تپ در چه زاویه و راستایی نسبت به خط لوله انجام می‌گیرد، و این‌که در چه نقطه‌ای از خط لوله باید انجام شود طبیعتاً شرایط کاری را متمایز خواهد کرد. 
اغلب پروژه‌های هات تپ در راستای عمود بر راستای خط لوله انجام می‌پذیرند و از این حیث دشواری‌های کار انشعاب گیری گرم به حداقل ممکن می‌رسد. در این شرایط یک اتصال سه‌راهی با انشعاب عمود بر راستای خط لوله روی آن نصب و جوشکاری می‌شود و عملیات هات تپ نیز به صورت عمودی روی لوله انجام می‌پذیرد. اما در برخی شرایط عملیات می‌بایست نسبت به لوله زاویه‌ای غیر از زاویه عمود داشته باشد، چراکه نیازمند انشعابی زاویه‌دار نسبت به راستای لوله هستیم. در این شرایط، فرایند ساخت سه‌راهی اسپلیت تی و الزامات انجام عملیات هات تپ به کل متفاوت خواهند بود و طراحان باید به اقتضای این شرایط عملیات هات تپ را به انجام برسانند. در هات تپ زاویه‌دار باید نسبت به زاویه شاخه انشعابی اسپلیت تی بسیار حساسیت بخرج داد. همچنین در خصوص پیشروی کاتر هات تپ از اسپلیت تی و انجام فرایند برش، باید تمهیدات لازم را اتخاذ کرد. 
 
  
 
علاوه بر این، گاهی اوقات برحسب محدودیت مکانی یا اضطرار موقعیتی، مکان انجام عملیات هات تپ روی خطوط لوله ممکن است نامناسب باشد. برای مثال انجام عملیات روی زانوی لوله و elbow دشواریهای خاص خود را خواهد داشت. البته ترجیح بر آن  است که تا جای ممکن محل انجام عملیات تغییر کند و در راستای خط لوله قرار گیرد، اما در مواقعی که راهکاری برای تغییر مکان وجود ندارد، انجام عملیات روی زانو خواهد بود که گرچه امکان پذیر است اما دشواریهای خاص خود را خواهد داشت. خصوصاً در طراحی اسپلیت تی یا هر اتصال سه‌راهی دیگر، انجام محاسبات دقیق و دقت در فرایند ساخت بسیار حائز اهمیت است. همچنین محل نصب و جوشکاری اسپلیت تی در لوله نیز باید دقیقاً مطابق با طراحی‌ها انتخاب شود. در غیر این صورت مشکلاتی گریبانگیر ما خواهد بود. انجام عملیات هات تپ در چنین نقاطی نیز دارای شرایط خاص خود است. محاسبات لازم در خصوص میزان پیشروی لازم کاتر جهت بریدن لوله در این مورد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همچنین از آن‌جایی که ممکن است آغاز درگیری کاتر با لوله به صورت متناسب در تمامی نقاط لوله توزیع نشده باشد، اپراتور مجری هات تپ نیز باید مهارت و تجربه، و قدرت و دانش کافی جهت رصد وتحلیل لحظه به لحظه کنش و واکنش کاتر و لوله حین پیشروی را داشته باشد.
تمامی این مقولات در تعیین ضریب دشواری عملیات هات تپ تأثیرگذارند و طبیعتاً دشواری بیشتر، معادل است با تخلیه بخشی از انرژی مجریان هات تپ روی رفع این دشواری‌ها. از این رو غالباً تلاش می‌شود بمنظور افزایش ضریب ایمنی و دقت کار، اینگونه مؤلفه‌ها در عملیات هات تپ را تا جای ممکن تسهیل کرده و به این صورت در عوض بر دقت و صحت کار بیفزایند.  
منبع مقاله :
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون